Valpar/Puppies

Irish Glen Of Imaal Terrier
Nästa valpkull planeras till hösten 2010.

Irish Soft Coated Wheaten Terrier
Ingen kull planerad just nu.

Jag följer SKK's regler och valparna levereras registrerade, ID-märkta, vaccinerade, avmaskade, försäkrade och besiktade vid åtta veckors ålder. För mer information, ring Annica på 011-39 27 88 alt. 076- 628 46 49.//

Irish Softcoated Wheaten Terrier
No litter planned at the moment.

Irish Glen Of Imaal Terrier

Next litter is planned in autumn 2010.

I follow the Swedish Kennel Club's rules. The puppies delivered registered, ID-tagged, vaccinated, dewormed and veterinary inspected at the age of eight weeks.For more information, call Annica at +46 11 292788 or +46 76 6284649.

 

Tidigare wheatenkullar/Earlier wheaten litters >>

Tidigare glenkullar/Earlier glen litters >>